مقایسه کردن telegram کانال تلگرام فوتبال

مقایسه کردن: telegram کانال تلگرام فوتبال لیونل مسی یامهدی عج Football Lionel mesi

گت بلاگز اخبار اجتماعی گزارش چند مرجع نظارتی حاکی از مقاوم نبودن بعضی پروژه‌های مسکن مهر بود / پارسایی

زلزله اخیر کرمانشاه و دغدغه‌های اجتماعی راجع به تخریب واحدهای مسکن مهر در این زلزله بار دیگر توجهات را به سمت عنوان استحکام پروژه‌های مسکن مهر معطوف کرد؛ پروژه‌

گزارش چند مرجع نظارتی حاکی از مقاوم نبودن بعضی پروژه‌های مسکن مهر بود / پارسایی

پارسایی: گزارش چند مرجع نظارتی حاکی از مقاوم نبودن بعضی پروژه های مسکن مهر بود

عبارات مهم : پروژه

زلزله اخیر کرمانشاه و دغدغه های اجتماعی راجع به تخریب واحدهای مسکن مهر در این زلزله بار دیگر توجهات را به سمت عنوان استحکام پروژه های مسکن مهر معطوف کرد؛ پروژه ای که در دولت گذشته و جهت منزل دار کردن طبقات کم درآمد آینده نگری شد ولی از جنبه های متفاوت منتقدان زیادی دارد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از سال ۸۹ یعنی در مجلس هشتم با دریافت شکایات مردمی در خصوص مسکن مهر مامور تهیه گزارشی در این زمینه شد؛ گزارشی که عمر آن به دولت احمدی نژاد که مبدع این پروژه بود نرسید و متن نهایی آن مهرماه سال گذشته یعنی بعد از ۶ سال در مجلس دهم قرائت شد.

گزارش چند مرجع نظارتی حاکی از مقاوم نبودن بعضی پروژه‌های مسکن مهر بود / پارسایی

اما پرسش اینجاست که گزارش تهیه شده است راجع به مسکن مهر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که از مصادیق کارها نظارتی مجلس هست، چه جنبه هایی از ایرادات این پروژه را مورد اشاره قرار داده و بعد از ارائه گزارش دستگاه های مربوطه و مراجع نظارتی و قضایی چه اقدامی در این راستا انجام داده اند؟

بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا، در همین رابطه گفت: متاسفانه بعد از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰، راجع به ایمن سازی و مقاوم سازی پروژه های مسکن مهر اقدام جدی صورت نگرفت و به گزارش اکتفا شد ولی بعد از زلزله کرمانشاه این الزام یادآوری شد که ایراداتی در گزارش چند مرجع از جمله عدم نظارت بر ساخت و ساز و مقاوم نبودن بعضی از پروژه ها وجود داشته و باید مورد بازبینی قرار گیرد و در جایی که مورد نیاز است مقاوم سازی شود و نظارت جامع انجام شود تا پیمانکارانی که در ارائه خدمات کاهلی کردند و ناظرینی که دقت نکرده اند، پاسخگوی پرسشها باشند.

زلزله اخیر کرمانشاه و دغدغه‌های اجتماعی راجع به تخریب واحدهای مسکن مهر در این زلزله بار دیگر توجهات را به سمت عنوان استحکام پروژه‌های مسکن مهر معطوف کرد؛ پروژه‌

برخی پروژه های مسکن مهر نیازمند مقاوم سازی است

وی افزود: تیمی از کمیسیون اصل ۹۰ باید گزارش کارشناسی مورد نیاز را در این باره تهیه کند تا پروژه های مسکن مهر مخصوصا آن هایی که شبهه دارند مورد دیدار دقیق قرار گیرند تا در صورت لزوم جهت مقاوم سازی آنها کارها مورد نیاز انجام شود.

به گفته پارسایی، طبق قانون، وزارتخانه و شرکت های ذیربط موظف بودند جهت زیرساخت ها مثل بیمارستان اقداماتی انجام دهند که بعضی از این تعهدات برآورده نشده است.

گزارش چند مرجع نظارتی حاکی از مقاوم نبودن بعضی پروژه‌های مسکن مهر بود / پارسایی

پارسایی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد گزارش های ارائه شده است از سوی کمیسیون اصل ۹۰ نیازمند پیگیری است و ما بنا داریم با دستگاه های مربوطه مکاتباتی انجام دهیم تا روند بعد از ارائه گزارش کمیسیون را از آنها پیگیری کنیم.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ راجع به پروژه مسکن مهر اضافه کرد: در قانون برنامه چهارم، دولت موظف بود جهت هویت بخشی به سیمای شهر و دِه اقداماتی در حوزه عمران شهری و روستایی انجام دهد. دولت موظف به ارتقای کیفیت زندگی و کم کردن نابرابری ها و اجرای طرح جامع مسکن بود و بر همین اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ انجام شد که طبق آن ۱۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت در حالی که تعداد خانوارها بیش از ۱۷ میلیون بود. طرح مسکن مهر رویکردی بود که در قانون بودجه سال ۸۶ مورد توجه قرار داده شد و مسئولیت آن بر عهده بنیاد مسکن انقلاب، شرکت های ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای تازه قرار گرفت.

زلزله اخیر کرمانشاه و دغدغه‌های اجتماعی راجع به تخریب واحدهای مسکن مهر در این زلزله بار دیگر توجهات را به سمت عنوان استحکام پروژه‌های مسکن مهر معطوف کرد؛ پروژه‌

وی ادامه داد: بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای تازه بود. منابع مالی آن هم تسهیلات ساخت مسکن اجاره ای، تسهیلات ساخت مسکن ۹۹ ساله، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، تسهیلات بافت های فرسوده شهری، مسکن ایثارگران، ساخت و سازهای صنعتی با فناوری های نوین و ساخت مسکن با سرمایه های داخلی و خارجی بود که به هیچ کدام توجه نشد و فقط مسکن مهر در دستور کار دولت قرار گرفت.

پارسایی راجع به گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص مسکن مهر نیز گفت: از سال ۸۹ در پی شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مقرر شد این عنوان مورد بررسی قرا گیرد. بر همین اساس مکاتباتی با شرکت بازرسی، کمیسیون عمران، وزارت مسکن، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و نمایندگان از سوی کمیسیون انجام شد و هر کدام از دستگاه ها پاسخ هایی را به کمیسیون ارائه کردند.

گزارش چند مرجع نظارتی حاکی از مقاوم نبودن بعضی پروژه‌های مسکن مهر بود / پارسایی

گزارش شرکت بازرسی: عدم نظارت بر نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان و و پایین بودن کیفیت ساخت و سازها

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق گزارش ارائه شده است از سوی شرکت بازرسی، واگذاری اراضی نامناسب جهت احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه و شیب نامناسب) و اوج رفتن هزینه های آماده سازی، عدم آینده نگری سرانه خدماتی فضای سبز و بهداشتی، عدم نظارت موثر شرکت های راه و شهرسازی استان ها به نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان ها، کیفیت ساختمان، عدم رعایت مفاد شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، فقدان خدمات زیربنایی، روبنایی، آب، برق، بیمارستان، مدرسه و ضعف در اعمال نظارت عالیه شرکت های استانی از جمله ضعف های این پروژه عنوان شد.

وی همچنین یادآور شد: در این گزارش تصویب عوض کردن کاربری عمومی به مسکونی که زمینه سوء استفاده و زمین ذلت را در کمیسیون ماده پنج استان ها فراهم کرده، تعداد متقاضیان و واجدین شرایط، ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان و پایین بودن کیفیت ساخت و سازها در پروژه های مسکن مهر، انصراف بعضی متقاضیان به علت پرسشها موجود، وجود معارضین ملکی و فقدان اسناد مالکیت در بعضی موسسات، عدم تخصص تعدادی از اعضای هیات مدیره و کمبود زمین جهت تخصیص داده شده است مسکن مهر در بعضی استان ها از دیگر مواردی بود که مورد توجه قرار گرفته بود.

گزارش مرکز پژوهش ها: افت کیفیت و عدم رعایت استانداردهای مصوب

پارسایی افزود: همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی جمعیت در شهرهای جدید، خلاء طراحی و ساخت شهرهای تازه و نبود جاذبه در کلان شهرهایی مثل پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت اسکان شهروندان که باعث مهاجرت معکوس شده است و همچنین پیمانکاران دسته دوم و دسته سوم از جهت رعایت معیارها، استانداردها و کیفیت طراحی و ساخت و ساز که با ابهامات عمده مواجه بوده هست، مورد توجه قرار گرفته است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس همچنین از آوار شدن بعضی از این مجتمع ها در حین عملیات خبر داد و عنوان کرده که منفعت طلبی بعضی پیمانکاران موجب افت کیفیت و عدم رعایت استانداردهای مصوب شده است هست. از دیگر موارد ضعف در اعمال نظارت عالیه شرکت های متولی، همکاری نامناسب دستگاه های خدمات رسان، تاخیر در اعطای تسهیلات بانکی، عدم اطلاع براق از قیمت تمام شده است است که موجب انصراف بسیاری از خانوارها شده، همچنین مورد دیگر نحوه نظارت عالیه در بعضی استان هاست که به وسیله مهندسین شاغل در بعضی شرکت های راه و شهرسازی انجام شده است و گاهی افراد مهندس ناظر پروژه های مسکن مهر نیز بوده اند که از این طریق زمینه اغماض احتمالی به وجود آمده است.

وی افزود: نمایندگان استان ها نیز ضمن اشاره به نقاط قوت پروژه مسکن مهر، نقاط ضعف آن را بروز پرسشها اجتماعی، اوضاع تاسیسات زیربنایی، عدم فعالیت بخش خصوصی، عدم نظارت کافی نظام مهندسی و شرکت ملی زمین و مسکن و ضعف در طراحی و ساخت و حاشیه نشینی فرهنگی عنوان کرده و گفته اند که وزارت راه از معماری اسلامی غفلت کرده و مکان در نظر گرفته شده است جهت این پروژه ها هزینه های اضافی را جهت ساخت آن تحمیل کرده است.

گزارش دیوان محاسبات: نظارت بر پروژه وظیفه ادارات مسکن و شهرسازی وقت بوده است

پارسایی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات نیز تصریح کرد: در این گزارش عنوان شده است که از ابتدا تا سال ۸۹ این پروژه تعاونی ساز بوده و بعد از بروز مشکلاتی مقرر شده است وزارت راه راسا نسبت به گزینش پیمانکار جهت مدیریت اجرایی پروژه و انعقاد قرارداد اقدام کند که گزینش پیمانکار با فراخوان عمومی صورت گرفته هست. همچنین نظارت بر پروژه وظیفه ادارات مسکن و شهرسازی وقت بوده است.

به گفته وی براساس این گزارش از مبلغ کل تسهیلات در نظر گرفته شده است یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۴۱۵ واحد تعهد شده است که ۹۸ درصد آن پرداخت شده، همچنین ۱۳ درصد واحد تکمیل شده است به دلایل متفاوت از جمله فقدان متقاضی و فقدان خدمات روبنایی و زیربنایی غیرقابل تحویل هست. ۶۳ درصد از واحدها تحویل و چهار درصد آماده تحویل و ۸۳ درصد نیز تحویل شده است که بالاترین آن در اصفهان، گیلان و اربیل و پایین ترین آن در کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و هرمزگان بوده هست. همچنین ۱۸ هزار و ۵۰۱ واحد فاقد متقاضی بوده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات چالش ها و مشکلاتی را جهت مسکن مهر برشمرده که از جمله آن خدمات زیربنایی و روبنایی، واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت دقیق و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون بر شرکت تعاونی های مسکن و کندی اجرای عملیات است.

گزارش وزارت راه: محدودیت منابع مالی از پرسشها مسکن مهر

پارسایی همچنین گفت: وزارت راه نیز در گزارش خود به کمیسیون اصل ۹۰، محدودیت منابع مالی، پرسشها عدیده تعاونی های مسکن، فقدان منابع مورد نیاز جهت تعیین وظیفه پروژه های فاقد متقاضی، عدم تامین به موقع خدمات زیربنایی، زیاد کردن تعرفه خدمات زیربنایی، عدم همکاری متقاضیان در تامین سهم آورده نقدی، پرسشها بیمه و مالیات، زیاد کردن تعرفه خدمات مثل تعرفه ثبت دفترخانه و خدمات نظام مهندسی را از جمله موارد قابل توجه عنوان کرده و گفته که این وزارتخانه درصدد است تا آخر سال ۹۵ پروژه را به اتمام برساند.

کمیسیون اصل ۹۰: تامین زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی در بعضی پروژه ها رعایت نشده است

به گفته وی در نتیجه گیری کمیسیون اصل ۹۰ از این گزارش آمده که ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تامین زیرساخت ها، امکانات و تاسیسات زیربنایی در مواردی رعایت نشده و پیشنهاد شده است در بافت فرسوده مجتمع های بلند مرتبه ساخته شود که خدمات رسانی ساده تر باشد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ در آخر خاطر نشان کرد: همچنین در این گزارش که با حضور وزارت راه تهیه شده، متعهد شده است اند واحدهای مسکونی باقیمانده در مناسب ترین وقت تکمیل شود و تعهد دادند که همه متقاضیان مسکن را تحویل بگیرند. فقط یک تعداد که در مراجع قضایی پرونده مفتوح دارند بستگی به صدور رای در مراجع قضایی دارد.

واژه های کلیدی: پروژه | کمیسیون | کمیسیون عمران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz